Laserowe zamykanie naczynek

Zamykanie naczynek

Przyczyn rozszerzonych naczynek jest wiele: nieprawidłowe funkcjonowanie układu krążenia, zmiany hormonalne, nadciśnienie czy też wrodzona wrażliwość naczyń krwionośnych. Na dolegliwość tę skarży się coraz więcej osób bez względu na wiek i płeć, a zmiany najczęściej pojawiają się najczęściej na twarzy i nogach. W Centrum DER-MED stosujemy terapię umożliwiającą wyeliminowanie tych defektów skóry. Precyzyjny, wielofunkcyjny laser Alma Harmony XL PRO pozwala trwale usunąć rozszerzone naczynia. Moc lasera dobierana jest indywidualnie przez lekarza dając gwarancję skuteczności.

EFEKTY ZABIEGU

  • obkur­cze­nie i trwałe zamknię­cie naczy­nia
  • brak blizn
  • bezpieczeństwo - brak uszkodzenia tkanek

SZCZEGÓŁY ZABIEGU

Koszt: od 250zł
Czas: 15 - 30 minut
Znieczulenie: nie
Ilość zabiegów w serii: minimum 3
Odstępy: 4 tygodnie
Specjalista: lek. Robert Janczura
  lek. Irmina Janicka
  lek. Agata Zielonka-Kucharzewska
   dr n. med. Katarzyna Mierzwińska

DLACZEGO WYBRAĆ
ZAMYKANIE NACZYNEK W DER-MED?

Laserowe usu­wa­nie zmian naczy­nio­wych jest nie tylko bez­in­wa­zyj­nym i bez­piecz­nym, ale rów­nież jedy­nym sku­tecz­nym roz­wią­za­niem pro­blemu popę­ka­nych naczyń krwio­no­śnych. Energia emi­to­wana przez laser jest odpo­wied­nio dobie­rana przez leka­rzy do stop­nia uszko­dze­nia skóry.
W zależności od indywidualnych predyspozycji, dla uzyskania pożądanych efektów, zabieg może wymagać powtórzeń.

W przy­padku zmian naczy­nio­wych na nogach zale­camy zabieg skleroterapii. Żyły są nastrzy­ki­wane środ­kiem obli­te­ru­ją­cym, który drażni ścianę wewnętrzną naczy­nia i uak­tyw­nia pro­cesy zapalne. Prowadzi to do zwłók­nie­nia i trwa­łego zaro­śnię­cia żyły.

umów się na wizytę

Zarezerwuj już dziś termin pod numerem telefonu +48 32 201 02 65 lub napisz e-maila na adres katowice@dermed.pl