Leczenie nadpotliwości

Leczenie nadpotliwości

Pocenie się, które zazwyczaj jest natu­ral­nym sta­nem wyni­ka­ją­cym z fizjo­lo­gii, często nasila się w spo­sób uciąż­liwy i nie­zwy­kle krę­pu­jący. Przyczyna takiego stanu naj­czę­ściej ma cha­rak­ter emo­cjo­nalny i z reguły doty­czy pach, dłoni oraz stóp. Jeśli pro­blem nad­mier­nej potli­wo­ści nie wynika z przy­czyn cho­ro­bo­wych, to z pomocą przy­cho­dzi nam (nie po raz pierw­szy) medy­cyna este­tyczna. Absolutnym hitem w walce z nie­chcia­nym pro­ble­mem nad­mier­nego poce­nia się jest obec­nie zastrzyk z pre­pa­ratu Azzalure, dający około 95% skuteczności. Leczenie nadpotliwości w Centrum DER-MED pozwoli Ci mieć pewność, że mokre pachy czy dłonie Cię nie zaskoczą.

EFEKTY ZABIEGU

  • zmniejszenie nadmiernego wydzielania potu

SZCZEGÓŁY ZABIEGU

Koszt: 1700 - 2300zł
Czas: 30 minut
Znieczulenie: tak
Powtórzenie zabiegu co 6 - 9 miesięcy
Specjalista: lek. Robert Janczura
 dr. n. med. Katarzyna Mierzwińska
 dr. n. med. Marcin Gierek

 

DLACZEGO WYBRAĆ
LECZENIE NADPOTLIWOŚCI W CENTRUM DER-MED?

Wieloletnie doświadczenie naszych lekarzy, profesjonalny sprzęt oraz wysokiej jakości preparaty zapewniają skuteczność i bezpieczeństwo wykonywanych zabiegów.

umów się na wizytę

Zarezerwuj już dziś termin pod numerem telefonu +48 32 201 02 65 lub napisz e-maila na adres katowice@dermed.pl