poznaj specjalistę

Do Twojej dyspozycji oddajemy wykwalifikowany personel ponad 20 specjalistów, których wiedza, osiągnięcia zawodowe i wzajemna współpraca dają gwarancję najwyższej jakości oferowanych usług.

Już teraz możesz sprawdzić i wybrać dla siebie specjalistę wykonującego ten zabieg

Zobacz specjalistów

poznaj specjalistę

Do Twojej dyspozycji oddajemy wykwalifikowany personel ponad 20 specjalistów, których wiedza, osiągnięcia zawodowe i wzajemna współpraca dają gwarancję najwyższej jakości oferowanych usług.

Już teraz możesz sprawdzić i wybrać dla siebie specjalistę wykonującego ten zabieg

Zobacz specjalistów

Usuwanie przebarwień

Nieregularne plamki o róż­nym stop­niu zabar­wie­nia od lek­kiej poma­rań­czy do ciem­nego brązu, poja­wiają się naj­czę­ściej na czole, policz­kach, w oko­li­cach ust czy dło­niach. Ich powsta­nie jest wyni­kiem zabu­rzeń i zmian w gospodarce hormonalnej lub z fotostarzeniem skóry.

Przebarwienia to uciąż­liwy defekt kosme­tyczny – ujmu­jący piękna naszej skó­rze. Dzięki połą­cze­niu der­ma­to­lo­gii z medy­cyną este­tyczną oraz zabie­gami kosme­tycz­nymi sku­tecz­nie uwal­niamy skórę od tych niedoskonałości. Oferowane przez nas kuracje są najskuteczniejszymi wśród wszystkich dostępnych na rynku terapii.

EFEKT ZABIEGU

  • usunięcie przebarwień
  • rozjaśnienie plam
  • poprawa kondycji skóry
  • spły­ce­nie zmarsz­czek
  • ujed­no­li­ce­nie koloru skóry

Ostateczny efekt zależy od wybranej metody.

SZCZEGÓŁY ZABIEGU

Koszt: od 640zł
Specjalista: lek. Robert Janczura
lek. Irmina Janicka
dr n. med. Katarzyna Mierzwińska
lek. Agata Zielonka-Kucharzewska

KTÓRĄ METODĘ
WYBRAĆ?

Do zabie­gów usu­wa­nia prze­bar­wień sto­su­jemy:

 • Kurację ME LINE - składa się z 2 etapów - z zabiegu w gabinecie oraz specjalistycznej pielęgnacji w domu. Zabieg wykonywany jest przez doświadczonego kosmetologa lub lekarza.
 • metody laserowe

Wyboru wła­ści­wej metody usu­wa­nia prze­bar­wień doko­nuje lekarz w trak­cie kon­sul­ta­cji lekar­skiej poprze­dza­ją­cej zabieg lub kosmetolog.

PRZECIWWSKAZANIA DO ZABIEGU

 • w cza­sie trwa­nia kura­cji usu­wa­nia prze­bar­wień nie powin­ni­śmy korzy­stać z sola­rium jak rów­nież uni­kać ostrego słońca

umów się na wizytę

Zarezerwuj już dziś termin pod numerem telefonu +48 32 201 02 65 lub napisz e-maila na adres katowice@dermed.pl