Blefaroplastyka – Laserowa Korekcja Powiek

poznaj specjalistę

Do Twojej dyspozycji oddajemy wykwalifikowany personel ponad 20 specjalistów, których wiedza, osiągnięcia zawodowe i wzajemna współpraca dają gwarancję najwyższej jakości oferowanych usług.

Już teraz możesz sprawdzić i wybrać dla siebie specjalistę wykonującego ten zabieg

Zobacz specjalistów

Blefaroplastyka – laserowa korekcja opadających powiek

Nadmiar skóry na powie­kach powo­duje nie tylko star­szy i bar­dziej zmę­czony wygląd twa­rzy, ale cza­sem wiąże się z ogra­ni­czeniem pola widze­nia. Rozwiązaniem tego pro­blemu jest laserowa korekta gór­nych powiek polegająca na wycięciu nadmiaru skóry powiek. Zabieg nazywany jest przez leka­rzy blefaroplastyką laserową. Ta nowatorska metoda pozwala osiągnąć dwie korzyści - zdrowotną (zwiększa pole widzenia) oraz estetyczną (młodszy wygląd całej twarzy, oka). Blefaroplastyka laserowa, w porównaniu do zabiegów chirurgicznych, zmniejsza ryzyko powikłań, nie wymaga hospitalizacji, a czas rekonwalescencji został skrócony do minimum.

EFEKTY ZABIEGU

  • likwidacja opadających powiek
  • polepszenie pola widzenia
  • młodszy wygląd twarzy
  • blizny pozabiegowe są praktycznie niewidoczne

SZCZEGÓŁY ZABIEGU

Koszt: 2990 zł
Czas: 60 minut
Znieczulenie: miejscowe
Specjalista: Dr n. med. Piotr Kucharzewski

DLACZEGO WYBRAĆ
PLASTYKĘ OPADAJĄCYCH POWIEK W CENTRUM DER-MED?

W naszym Centrum wyko­nu­jemy pla­stykę powiek za pomocą lasera frak­cyj­nego – Xide CO2. Nadmiar powieki jest wycinany na stałe. W porów­na­niu do tra­dy­cyj­nej metody chi­rur­gicz­nej, zabieg ten jest znacz­nie szyb­szy, nie pozo­sta­wia widocz­nych blizn oraz mak­sy­mal­nie skraca czas rekon­wa­le­scen­cji. Metoda ta powo­duje znacz­nie mniej­sze, krót­ko­trwałe obrzęki i siniaki niż ma to w miej­sce w przy­padku metody tra­dy­cyj­nej (chi­rur­gicz­nej skalpelem).

 

WYMAGANE BADANIA PRZED ZABIEGIEM

  • mor­fo­lo­gia krwi
  • czas krzep­nię­cia
  • HCV
  • HBV

umów się na wizytę

Zarezerwuj już dziś termin pod numerem telefonu +48 32 201 02 65 lub napisz e-maila na adres katowice@dermed.pl