• English

Blefaroplastyka – Laserowa Korekcja Powiek

poznaj specjalistę

Do Twojej dyspozycji oddajemy wykwalifikowany personel ponad 20 specjalistów, których wiedza, osiągnięcia zawodowe i wzajemna współpraca dają gwarancję najwyższej jakości oferowanych usług.

Już teraz możesz sprawdzić i wybrać dla siebie specjalistę wykonującego ten zabieg

Zobacz specjalistów

Blefaroplastyka – laserowa korekcja opadających powiek

Nadmiar skóry na powie­kach górnych powo­duje nie tylko star­szy i bar­dziej zmę­czony wygląd twa­rzy. Częstonwiąże się także z ogra­ni­czeniem pola widze­nia. Dlatego powstała laserowa korekta gór­nych powiek. Zabieg, który rozwiązuje ten problem.

Laserowa korekta powiek górnych polega na trwałym wycięciu nadmiaru skóry powiek. Zabieg nazywany jest przez leka­rzy blefaroplastyką laserową. Ta nowatorska metoda pozwala osiągnąć dwie korzyści. Pierwszą - zdrowotną (zwiększa pole widzenia). Drugą - typowo estetyczną (młodszy wygląd całej twarzy, oka). Blefaroplastyka laserowa, w porównaniu do zabiegów chirurgicznych, zmniejsza ryzyko powikłań, nie wymaga hospitalizacji, a czas rekonwalescencji został skrócony do minimum.
W Centrum DER-MED, co bardzo ważne, zabieg wykonują doświadczeni lekarze okulista oraz chirurg, którzy na co dzień wykonują zabiegi operacyjne.

EFEKTY ZABIEGU

  • likwidacja opadających powiek
  • brak nadmiaru skóry powiek górnych
  • polepszenie pola widzenia
  • młodszy wygląd twarzy

SZCZEGÓŁY ZABIEGU

Koszt: 3290 zł
Czas: 90 minut
Znieczulenie: miejscowe
Specjalista: Dr n. med. okulista Piotr Kucharzewski

DLACZEGO WYBRAĆ
LASEROWĄ PLASTYKĘ OPADAJĄCYCH POWIEK W CENTRUM DER-MED?

W naszym Centrum wyko­nu­jemy pla­stykę powiek za pomocą lasera frak­cyj­nego – Xide CO2 ponieważ jest to najskuteczniejszy laser do tego rodzaju zabiegów. Dzięki temu, że nadmiar skóry powiek górnych jest wycinany na stałe, efekt zabiegu jest trwały. Wykonuje się go jednorazowo. W porów­na­niu do tra­dy­cyj­nej metody chi­rur­gicz­nej, zabieg ten jest znacz­nie szyb­szy, nie pozo­sta­wia widocz­nych blizn oraz mak­sy­mal­nie skraca czas rekon­wa­le­scen­cji. Dzięki tej metodzie obrzęki i siniaki pozabiegowe są zdecydowanie mniejsze powo­duje znacz­nie i krótkotrwałe niż ma to w miej­sce w przy­padku metody tra­dy­cyj­nej (chi­rur­gicz­nej skalpelem).

WYMAGANE BADANIA PRZED ZABIEGIEM

  • mor­fo­lo­gia krwi
  • czas krzep­nię­cia
  • HCV
  • HBV

umów się na wizytę

Zarezerwuj już dziś termin pod numerem telefonu +48 32 201 02 65 lub napisz e-maila na adres [email protected]