Labioplastyka warg sromowych

poznaj specjalistę

Do Twojej dyspozycji oddajemy wykwalifikowany personel ponad 20 specjalistów, których wiedza, osiągnięcia zawodowe i wzajemna współpraca dają gwarancję najwyższej jakości oferowanych usług.

Już teraz możesz sprawdzić i wybrać dla siebie specjalistę wykonującego ten zabieg

Zobacz specjalistów

Plastyka warg sromowych (Labioplastyka)

Wiele kobiet, zarówno młodych jak i dojrzałych, odczuwa dyskomfort związany z przerostem warg sromowych. Ta dolegliwość negatywnie wpływa na codzienne funkcjonowanie, życie intymne i samoocenę. W Centrum DER-MED wykonujemy zabieg plastyki warg sromowych nowoczesnym laserem MonaLisa Touch. Jest on doskonałą alternatywą dla zabiegów chirurgicznych. Umożliwia poprawę wielkości, kształtu warg sromowych bez użycia skalpela. Co ważne labioplastyka nie wymaga hospitalizacji. Jej efektem jest nie tylko przywrócenie este­tyki obszaru intym­nego, ale i poprawa komfortu intymnego.

EFEKTY ZABIEGU

  • zmniejszenie wielkości warg sromowych
  • powrót do peł­nej spraw­no­ści sek­su­al­nej
  • este­tyczny wygląd zewnętrz­nych narzą­dów intym­nych
  • odzy­skanie pew­ności sie­bie i radości z życia seksualnego

SZCZEGÓŁY ZABIEGU

Koszt: 2990 zł
Czas: 90 minut
Znieczulenie: tak
Ilość zabiegów w serii: 1
Specjalista: lek. Bożena Klimczyk

JAK WYGLĄDA
PLASTYKA WARG SROMOWYCH W CENTRUM DER-MED?

Zabieg ten wyko­ny­wany lase­rem MonaLisa Touch, pozwala rela­tyw­nie osią­gnąć dużo lep­sze wyniki od pro­ce­dur prze­pro­wa­dza­nych przy uży­ciu skal­pela. Laser sty­mu­luje koagu­la­cję tkanki, dzięki czemu nie wystę­puje krwa­wie­nie. Zmniejsza to ryzyko powsta­wa­nia blizn poope­ra­cyj­nych, redu­kuje obrzmie­nie obszaru zabie­go­wego oraz dys­kom­fortu po zabiegu i rady­kal­nie skraca czas rekon­wa­le­scen­cji.

umów się na wizytę

Zarezerwuj już dziś termin pod numerem telefonu +48 32 201 02 65 lub napisz e-maila na adres katowice@dermed.pl