• English

Labioplastyka warg sromowych

poznaj specjalistę

Do Twojej dyspozycji oddajemy wykwalifikowany personel ponad 20 specjalistów, których wiedza, osiągnięcia zawodowe i wzajemna współpraca dają gwarancję najwyższej jakości oferowanych usług.

Już teraz możesz sprawdzić i wybrać dla siebie specjalistę wykonującego ten zabieg

Zobacz specjalistów

Korekcja warg sromowych (Labioplastyka)

Korekcja warg sromowych to bardzo ważny i potrzebny zabieg dla wielu z nas. Dowiedz się dlaczego.
Wiele kobiet, zarówno młodych jak i dojrzałych, odczuwa dyskomfort związany z przerostem warg sromowych. Ponieważ ta dolegliwość negatywnie wpływa na codzienne funkcjonowanie, życie intymne i samoocenę warto ten problem rozwiązać. W Centrum DER-MED wykonujemy zabieg plastyki warg sromowych nowoczesnym laserem MonaLisa Touch. Jest on doskonałą alternatywą dla zabiegów chirurgicznych ponieważ nie jest tak inwazyjny i rehabilitacja jest zdecydowanie krótsza. Labioplastyka laserowa umożliwia poprawę wielkości, kształtu warg sromowych bez użycia skalpela. Co ważne labioplastyka nie wymaga hospitalizacji. Jej efektem jest nie tylko przywrócenie este­tyki obszaru intym­nego, ale i poprawa komfortu intymnego.

EFEKTY ZABIEGU

  • zmniejszenie wielkości warg sromowych
  • powrót do peł­nej spraw­no­ści sek­su­al­nej
  • este­tyczny wygląd zewnętrz­nych narzą­dów intym­nych
  • odzy­skanie pew­ności sie­bie i radości z życia seksualnego

SZCZEGÓŁY ZABIEGU

Koszt: 3290 zł
Czas: 90 minut
Znieczulenie: tak
Ilość zabiegów w serii: 1
Specjalista: lek. Bożena Klimczyk

JAK WYGLĄDA
PLASTYKA WARG SROMOWYCH W CENTRUM DER-MED?

Zabieg ten wyko­ny­wany lase­rem MonaLisa Touch, pozwala rela­tyw­nie osią­gnąć dużo lep­sze wyniki od pro­ce­dur prze­pro­wa­dza­nych przy uży­ciu skal­pela. Laser sty­mu­luje koagu­la­cję tkanki, dzięki czemu nie wystę­puje krwa­wie­nie. Zmniejsza to ryzyko powsta­wa­nia blizn poope­ra­cyj­nych, redu­kuje obrzmie­nie obszaru zabie­go­wego oraz dys­kom­fortu po zabiegu i rady­kal­nie skraca czas rekon­wa­le­scen­cji.

umów się na wizytę

Zarezerwuj już dziś termin pod numerem telefonu +48 32 201 02 65 lub napisz e-maila na adres [email protected]