• English

Nietrzymanie moczu

poznaj specjalistę

Do Twojej dyspozycji oddajemy wykwalifikowany personel ponad 20 specjalistów, których wiedza, osiągnięcia zawodowe i wzajemna współpraca dają gwarancję najwyższej jakości oferowanych usług.

Już teraz możesz sprawdzić i wybrać dla siebie specjalistę wykonującego ten zabieg

Zobacz specjalistów

poznaj specjalistę

Do Twojej dyspozycji oddajemy wykwalifikowany personel ponad 20 specjalistów, których wiedza, osiągnięcia zawodowe i wzajemna współpraca dają gwarancję najwyższej jakości oferowanych usług.

Już teraz możesz sprawdzić i wybrać dla siebie specjalistę wykonującego ten zabieg

Zobacz specjalistów

Leczenie nietrzymania moczu

Szacuje się, że nietrzymanie moczu dotyka lub może dotknąć co czwartą kobietę nie­za­leż­nie od wieku. Wynika to mię­dzy innymi z wraż­li­wo­ści kobie­cych narzą­dów na zmiany hor­mo­nalne, a także obciążenia jakim jest np. trudny poród naturalny. W Centrum DER-MED, wychodzą na przeciw oczekiwaniom naszych pacjentek, stosujemy skuteczną, bezinwazyjną metodę leczenia nietrzymania moczu - laserowe leczenie nietrzymania moczu MonaLisa Touch.

Leczenie nie­trzy­ma­nia moczu przy pomocy lasera MonaLisa Touch jest bez­bo­le­sne, nie wymaga znie­czu­le­nia, i nie wyłącza kobiety z codziennego funkcjonowania zarówno zawodowego jak i rodzinnego. Jest to niezwykle ważne gdy problem dotyka młodych mam. Dzięki krótkiemu czasowi trwania zabiegu można go wykonać bardzo dyskretnie - w ciągu dnia pomiędzy poszczególnymi obowiązkami.

EFEKTY ZABIEGU

  • odzy­skanie kom­fortu zarówno pod wzglę­dem fizycz­nym jak i psy­chicz­nym
  • powrót do codziennej aktywności
  • poprawa jakości na życia intymnego
  • odzyskanie pewności siebie

SZCZEGÓŁY ZABIEGU

Koszt: 1100 zł
Czas: 30 minut
Znieczulenie: nie
Ilość zabiegów: 1 - 2
Odstępy: 4 tygodnie
Specjalista: lek. Bożena Klimczyk

lek. Małgorzata Ozaist

JAK WYGLĄDA
LECZENIE NIETRZYMANIA MOCZU W CENTRUM DER-MED?

Do zabiegu kwa­li­fi­kuje pacjentkę lekarz gine­ko­log lub chirurg oraz wynik aktu­al­nego bada­nia cytologicznego. Zabieg MonaLisa Touch wyko­ny­wany jest przy pomocy spe­cjal­nej gło­wicy wypo­sa­żo­nej w ska­ner, którą lekarz wpro­wa­dza do wnę­trza pochwy. Energia lasera powoduje fototermiczne obkurczanie mięśni dna miednicy oraz pochwy. W efekcie tego zmniejsza się kąt nachylenia cewki.
Zabieg reduk­uje pro­blemu nie­trzy­ma­nia moczu bez inter­wen­cji chirurgicznej. Co ważne, jest bez­bo­le­sny i nie wymaga znie­czu­le­nia oraz okresu rekon­wa­le­scen­cji. Po około 7-10 dniach można wró­cić do życia seksualnego.

umów się na wizytę

Zarezerwuj już dziś termin pod numerem telefonu +48 32 201 02 65 lub napisz e-maila na adres [email protected]