• English

Powiększanie piersi i pośladków

poznaj specjalistę

Do Twojej dyspozycji oddajemy wykwalifikowany personel ponad 20 specjalistów, których wiedza, osiągnięcia zawodowe i wzajemna współpraca dają gwarancję najwyższej jakości oferowanych usług.

Już teraz możesz sprawdzić i wybrać dla siebie specjalistę wykonującego ten zabieg

Zobacz specjalistów

Powiększanie i modelowanie w jednym zabiegu

Powiększanie piersi połączone z modelowaniem brzucha czy ud? Tak, to możliwe! Spektakularny zabieg dający podwójny efekt do Body Jet. Nie tylko umożliwia odessanie tłuszczu z okolic brzucha, ud, kolan czy ramion oraz przeszczepienie go do piersi lub pośladków. Efekt jest bardzo naturalny i piękny.
Zabieg wykonuje się w znieczuleniu miejscowym. W zależności od partii trwa od 2 godz. Nie wymaga hospitalizacji. Pacjent po krótkim odpoczynku wraca do domu.

POWIĘKSZANIE PIERSI I POŚLADKÓW SKŁADA SIĘ Z KILKU ETAPÓW:

1. Konsultacja z naszym doświadczonym chirurgiem podczas, której lekarz kwalifikuje do zabiegu. Zleca także dodatkowe badania. Ponieważ dla nas bezpieczeństwo pacjenta jest najważniejsze. Umawiamy także wstępny termin zabiegu.
2. Kolejny krok to zabieg. Pacjent znieczulany jest miejscowo. Następnie chirurg pobiera tkankę tłuszczową z miejsca, w którym jest ona nagromadzona - dokładny przebieg tego etapu możesz sprawdź  tutaj liposukcja wodna Body Jet
3. Następnie poprana tkanka jest przygotowana do reimplantacji. Lekarz podaje specjalną kaniulą komórki tłuszczowe w wybrany obszar zabiegowy (piersi lub pośladki).
4. Pacjent odpoczywa, a następnie wraca do domu.

CO JESZCZE MUSISZ WIEDZIEĆ?

Zabieg wykonywany jest przez lekarza chirurga z dużym doświadczeniem. Ponieważ nasi lekarze, są specjalistami w swoim fachu,  wykonali setki zabiegów liposukcji i augmentacji piersi. Dodatkowo regularnie uczestniczą w licznych krajowych jak i zagranicznych szkoleniach i sympozjach poświęconych tematyce liposukcji jak również rekonstrukcji i powiększania piersi.

DLACZEGO WYBRAĆ BODY JET?

Tłuszcz odsysany w trakcie zabiegu to naj­bar­dziej natu­ralny i bez­pieczny mate­riał wypeł­nia­jący, który może posłu­żyć do powięk­sza­nia i mode­lo­wa­nia piersi, poślad­ków. Co ważne, to jedyna metoda, dzięki któ­rej otrzy­muje się tkanki o nie­znisz­czo­nej struk­tu­rze i naj­wyż­szej jako­ści. Dlatego stanowi to naj­więk­szą gwa­ran­cję utrzy­ma­nia się wypeł­nie­nia oraz zacho­wa­nia rezul­ta­tów kształ­to­wa­nia biu­stu. Zabieg reim­plan­ta­cji prze­pro­wa­dza się w znie­czu­le­niu miej­sco­wym, pod­czas jed­nej sesji ope­ra­cyj­nej połą­czo­nej z odsy­sa­niem tkanki tłuszczowej.

EFEKTY ZABIEGU:

 • brak "sztucznego efektu" powiększenia piersi
 • większy roz­miar biu­stu
 • wymodelowany kształt i pod­niesione piersi
 • pozwala uzu­peł­nić braki lub ubytki
 • przywrócenie piersi po mastektomii
 • wysoka precyzyjność
 • brak hostipalizacji 
 • mniejsza bolesność oraz ilość skutków ubocznych
 • szybki okres rekonwalescencji

PRZECIWWSKAZANIA

  • nie­le­czona cukrzyca
  • nadciśnienie
  • zaburzenia krzepnięcia krwi
  • cho­roby serca
  • nie­wy­dol­ność wątroby
  • niewydolność nerek
  • stany zapalne

SZCZEGÓŁY ZABIEGU

Koszt: 5000 + koszt liposukcji Body Jet
Możliwość płatności w systemie ratalnym efimea
Ostatecznej wyceny dokonuje lekarz chirurg
Czas trwania: od 2 godz.
Znieczulenie: tak, miejscowe
Specjalista: lek. med. Robert Wilk

Podobne zabiegi

umów się na wizytę

Zarezerwuj już dziś termin pod numerem telefonu +48 32 201 02 65 lub napisz e-maila na adres [email protected]