Reimplantacja tkanki tłuszczowej

poznaj specjalistę

Do Twojej dyspozycji oddajemy wykwalifikowany personel ponad 20 specjalistów, których wiedza, osiągnięcia zawodowe i wzajemna współpraca dają gwarancję najwyższej jakości oferowanych usług.

Już teraz możesz sprawdzić i wybrać dla siebie specjalistę wykonującego ten zabieg

Zobacz specjalistów

Powiększanie piersi i pośladków własnym tłuszczem

W Centrum DER-MED wykonujemy powiększanie piersi oraz pośladków własnym tłuszczem dzięki stosowaniu metody Body Jet. Zabieg składa się z dwóch etapów:
1. Pobranie tkanki tłuszczowej z miejsca, w którym jest ona nagromadzona - sprawdź liposukcja wodna Body Jet
2. Przeczepienie pobranych komórek tłuszczowych w wybrany obszar zabiegowy.
Po zabiegu nie jest wymagana hospitalizacja. Pacjent od razu wraca do domu.

 

JAK WYGLĄDA ZABIEG REIMPLANTACJI?

Zabieg wykonywany jest przez lekarza chirurga z dużym doświadczeniem. Nasi lekarze, są specjalistami w swoim fachu,  wykonali setki zabiegów liposukcji i augmentacji piersi. Regularnie uczestniczą w licznych krajowych jak i zagranicznych szkoleniach i sympozjach poświęconych tematyce liposukcji jak również rekonstrukcji i powiększania piersi.

Tłuszcz odsysany w trakcie zabiegu to naj­bar­dziej natu­ralny i bez­pieczny mate­riał wypeł­nia­jący, który może posłu­żyć do powięk­sza­nia i mode­lo­wa­nia piersi, poślad­ków. Co ważne, to jedyna metoda, dzięki któ­rej otrzy­muje się tkanki o nie­znisz­czo­nej struk­tu­rze i naj­wyż­szej jako­ści. Stanowi to naj­więk­szą gwa­ran­cję utrzy­ma­nia się wypeł­nie­nia zacho­wa­nia rezul­ta­tów kształ­to­wa­nia biu­stu. Zabieg reim­plan­ta­cji prze­pro­wa­dza się w znie­czu­le­niu miej­sco­wym, pod­czas jed­nej sesji ope­ra­cyj­nej połą­czo­nej z odsy­sa­niem tkanki tłuszczowej.

EFEKTY ZABIEGU:

 • brak "sztucznego efektu" powiększenia piersi
 • większy roz­miar biu­stu
 • wymodelowany kształt i pod­niesione piersi
 • pozwala uzu­peł­nić braki lub ubytki
 • przywrócenie piersi po mastektomii
 • wysoka precyzyjność
 • brak hostipalizacji 
 • mniejsza bolesność oraz ilość skutków ubocznych
 • szybki okres rekonwalescencji

PRZECIWWSKAZANIA

  • nie­le­czona cukrzyca
  • nadciśnienie
  • zaburzenia krzepnięcia krwi
  • cho­roby serca
  • nie­wy­dol­ność wątroby
  • niewydolność nerek
  • stany zapalne

SZCZEGÓŁY ZABIEGU

Koszt: 5000 + koszt liposukcji Body Jet 
  Możliwość płatności w systemie ratalnym MEDIRATY
  Ostatecznej wyceny dokonuje lekarz chirurg
Czas trwania: od 3 godz.
Znieczulenie: tak, miejscowe
Specjalista: lek. med. Robert Wilk

umów się na wizytę

Zarezerwuj już dziś termin pod numerem telefonu +48 32 201 02 65 lub napisz e-maila na adres katowice@dermed.pl