• English

Usuwanie chirurgiczne zmian skórnych

poznaj specjalistę

Do Twojej dyspozycji oddajemy wykwalifikowany personel ponad 20 specjalistów, których wiedza, osiągnięcia zawodowe i wzajemna współpraca dają gwarancję najwyższej jakości oferowanych usług.

Już teraz możesz sprawdzić i wybrać dla siebie specjalistę wykonującego ten zabieg

Zobacz specjalistów

poznaj specjalistę

Do Twojej dyspozycji oddajemy wykwalifikowany personel ponad 20 specjalistów, których wiedza, osiągnięcia zawodowe i wzajemna współpraca dają gwarancję najwyższej jakości oferowanych usług.

Już teraz możesz sprawdzić i wybrać dla siebie specjalistę wykonującego ten zabieg

Zobacz specjalistów

poznaj specjalistę

Do Twojej dyspozycji oddajemy wykwalifikowany personel ponad 20 specjalistów, których wiedza, osiągnięcia zawodowe i wzajemna współpraca dają gwarancję najwyższej jakości oferowanych usług.

Już teraz możesz sprawdzić i wybrać dla siebie specjalistę wykonującego ten zabieg

Zobacz specjalistów

Zmiany skórne

Zmiany występujące na skórze są różne. Tak samo jak różne są ich metody usuwania. W trosce o zdrowie naszych klientów usuwamy zmiany laserowo oraz chirurgicznie. O wyborze odpowiedniej metody zawsze decyduje lekarz.

Metodą chirurgiczną najczęściej usuwa się zmiany barwnikowe zwane potocznie pieprzykami. Dzieje się tak dlatego, że usunięta zmiana musi być dodatkowo poddane badaniu histopatologicznemu. Badanie to ma na celu sprawdzenie czy zmiana nie posiadała cech złośliwych - nie była zmianą nowotworową, która stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia.

Należy pamiętać, że z każdą zmianę na skórze, która nas niepokoi powinniśmy się niezwłocznie udać do lekarza na konsultacje by ustalić dalsze postępowanie. W sytuacji gdy okaże się, że zmiana ma charakter złośliwy, jej wczesne wycięcie może uratować życie.

EFEKTY ZABIEGU

  • usunięcie zmian skórnych

SZCZEGÓŁY ZABIEGU

Koszt:  300 - 600 zł
Czas: od 15 minut
Znieczulenie: tak
Specjalista: dr n. med. Dominika Smyczek
lek. Robert Wilk
lek. Małgorzata Ozaist

DLACZEGO WYBRAĆ
WYCINANIE ZMIAN SKALPELEM W CENTRUM DER-MED?

W naszym Centrum zabieg usu­wa­nia zmian skór­nych wyko­ny­wany jest przez wykwalifikowanego lekarza co daje gwa­ran­cję pre­cy­zyj­nego usu­nię­cia zmiany jak rów­nież zszy­cia rany w spo­sób, dzięki któ­remu bli­zna będzie jak naj­mniej widoczna.

Wycinanie wykonywane jest z odpo­wied­nim mar­gi­ne­sem skóry, aby w cało­ści pozbyć się zagra­ża­ją­cej zdro­wiu tkanki. Jest to waru­nek pra­wi­dło­wego zabiegu. Następnie zna­mię wysy­łane jest do labo­ra­to­rium na bada­nie histo­pa­to­lo­giczne, które daje odpo­wiedź czy zmiana cho­ro­bowa została usu­nięta z mar­gi­ne­sem zdro­wych tka­nek, czyli w całości.

umów się na wizytę

Zarezerwuj już dziś termin pod numerem telefonu +48 32 201 02 65 lub napisz e-maila na adres [email protected]