Centrum DER-MED Facebook Instagram

Patrycja Piechocka Katowice

Więcej
Patrycja Piechocka Katowice

Patrycja wraz z Mają odpowiadają za pracę kliniki. Patrycja, w szczególności, nadzoruje komunikację oraz oraz marketing Centrum DER-MED. Odpowiada za PR zewnętrzy i wewnętrzny, a także za rozwój całej placówki.

 

 

 

Wszystkie prawa zastrzeżone
© 2024 MY TOP CLINIC DER-MED Katowice